• Vondellaan 10, 3818 WP Amersfoort    
 • 033 - 465 0712    
 • receptie@lichtdentist.nl    
 • Maandag t/m Vrijdag 9:00 - 17:00

Behandelingen


Algemene behandelingen

Alle behandelingen onder één dak

Binnen onze praktijk zijn alle specifieke behandelingen onder één dak vertegenwoordigd. Zo kunt u bij ons terecht voor de reguliere controle maar ook voor specialistische zaken zoals wortelkanaalbehandelingen door onze endodontoloog of een flapoperatie door onze parodontoloog. Allemaal kunnen deze uitgevoerd worden met laser waardoor de kans op ontstekingen nihil is en de behandelingen veel minder traumatisch zijn.

Controle

Wij adviseren om elke zes maanden de periodieke controle uit te laten voeren, dit kan plaats vinden bij zowel de tandarts als bij de mondzorgkundige. Tijdens de controle wordt het hele gebit inclusief het tandvlees gecontroleerd. Het kan voorkomen dat er tijdens de controle foto’s gemaakt worden, hiermee kunnen bepaalde delen gedetailleerder beoordeeld worden.

Het waarom van foto’s tijdens de controle en/of de behandeling

Vaak wordt er door patiënten de vraag gesteld waarom er foto’s genomen worden. Tijdens de controle kan de vitaliteit van het gebit grotendeels vastgesteld worden door middel van een visuele inspectie. Het is echter niet mogelijk om dieper gelegen delen te inspecteren op mogelijk beginnende problemen. Daarom is het soms noodzakelijk dat er een röntgenfoto gemaakt wordt. Dit kan door middel van een ‘bite-wing’ waarmee één specifiek deel van het gebit in kaart wordt gebracht of door middel van een ‘OPT’ waarmee de volledige kaak in kaart kan worden gebracht.

Behandeling

Als uit de controle blijkt dat er een behandeling zal moeten plaats vinden is het gebruikelijk dat er een nieuwe afspraak gepland wordt. Voor elke behandeling is namelijk een specifieke behandeltijd nodig, in de vervolgafspraak kan hier rekening mee gehouden worden. Afhankelijk van de zorgverzekering van de patiënt wordt de behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed, in sommige gevallen komen de kosten voor eigen rekening van de patiënt. Hierover kunt u meer lezen bij het onderdeel: ‘wel of niet vergoed’.

Bij elke behandeling staat de patiënt centraal. Met een goede voorlichting wordt het voor de patiënt duidelijk wat voor behandeling uitgevoerd wordt en waarom de behandeling eigenlijk uitgevoerd wordt. Niet alleen het oplossen van het probleem, maar ook het esthetische voorkomen is hierbij een belangrijk aspect. Een goed voorbeeld hiervan is het vullen van een gaatje. Vroeger werd dit met een grijze vulling gedaan waardoor de tand of kies meekleurde. Tegenwoordig zijn de vulmaterialen in veel verschillende wittinten verkrijgbaar, dit in combinatie met de kennis en de techniek van de tandarts zorgt ervoor dat de nieuwe vulling niet of nauwelijks zichtbaar is.

Andere behandelingen, zoals bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling kosten meer tijd en expertise. Vooral bij dit soort behandelingen is het fijn om te weten dat alle kennis onder één dak vertegenwoordigd is. Ook voor het plaatsen van kronen en protheses bent u bij L.I.C.H.T. Dentist aan het juiste adres. Binnen onze praktijk wordt er een model gemaakt van het huidige gebit. Dit wordt door onze prothese specialist geanalyseerd. Op basis van uw eigen gebit wordt de vervangende kroon of prothese ontworpen. Zodra het gebit van de patiënt sterk genoeg is, wordt de kroon of prothese geplaatst. Het eindresultaat is een goed, gezond en natuurlijk ogend gebit.

De rekening, wel of niet vergoed?

In veel gevallen wordt een behandeling volledig vergoed. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar alleen een bepaald percentage van de behandeling vergoedt, dit percentage ligt gemiddeld rond de 75%. Voor patiënten is het vaak lastig om precies te weten waar ze aan toe zijn. Binnen de praktijk kunnen we vaak snel achterhalen welke voorwaarden uw verzekeraar stelt en welk gedeelte van de behandeling wel of niet vergoed wordt. Uiteraard kunnen we u hier altijd extra voorlichting over geven.

De rekening wordt verstuurd naar Anders medical, sommige esthetische behandeling zijn echter wel particulier en zult u zelf moeten betalen. U krijgt altijd een rekening en u kunt dit zelf proberen in te dienen bij uw verzekering. Anders medical zorgt ervoor dat de rekening bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend. Mocht het zo zijn dat uw verzekeraar een gedeelte van de behandeling vergoedt, dan zal Anders medical voor het resterende bedrag een rekening naar de patiënt sturen. Het bedrag op de betreffende rekening dient door de patiënt zelf te worden voldaan.

In een aantal gevallen wordt een behandeling niet door uw zorgverzekeraar vergoed. In dat geval zullen wij u vooraf aangeven welke kosten er aan de behandeling verbonden zijn. Bij de meer kostbare behandelingen maken wij een duidelijke offerte op, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Als u ervoor gekozen hebt om geen tandartsverzekering af te sluiten bij uw zorgverzekeraar zullen alle kosten voor eigen rekening zijn. Ook in dit geval laten we na de controle weten welke kosten er aan een eventuele behandeling verbonden zijn. Nadat de controle en/of de behandeling hebben plaatsgevonden, ontvangt u van Anders medical de gespecificeerde rekening.

Algemene behandelingen op een rij

 • Laserbehandelingen
 • Implantologie
 • Peri-implantitis
 • Endodontologie
 • Orthodontie
 • Kronen en bruggen
 • Algemene tandheelkunde
 • Kindertandheelkunde
 • Snurken en apneu behandelingen
 • Aanmeten van kunstgebitten
 • Gevoelloos bleken van tanden

Heeft u een vraag, of wilt u patiënt bij ons worden?

Neem vrijblijvend contact met ons op